CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC

Cho nông dân khi đầu tư trang bị máy phục vụ nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết TW 5/IX về việc: “Đẩy nhanh cơ giới hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”. Hiện nay một số tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắc Lăk và một số tỉnh không có chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân trong việc đầu tư trang bị máy nông nghiệp với các nội dung cơ bản sau:
“Các hộ nông dân, các chủ trang bị, các tổ hợp tác, các hợp tác xã nông ngư nghiệp, khi đầu tư trang bị máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất được vay của NHNN&PTNT 70 đến 80% giá máy, trả dần vốn vay trong thời gian 3 đến 5 năm. Lãi suất ngân hàng được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%”.

* Khi vay vốn Quý Khách hàng cần chú ý một số điểm sau:
Chính sách hỗ trợ của các tỉnh thường đã quy định rõ: Đây là khoản vay không phải thế chấp và không phụ thuộc vào các khoản đã vay khác.
Một số tỉnh không quy định rõ như trên thì Quý Khách hàng vẫn được vay tới 10 triệu đồng không phải thế chấp theo quy định của Chính phủ. Trong trường hợp khoản vay của Quý Khách hàng vượt trên 10 triệu đồng, Quý Khách hàng nên đề nghị ngân hàng cho thế chấp chính tài sản được hình thành từ vốn vay (tức chính máy móc Quý Khách hàng sẽ mua) để vay phần vốn vượt trội.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách hỗ trợ vốn ở địa phương mình, Quý Khách hàng có thể tìm hiểu tại các địa chỉ sau: Phòng nông nghiệp huyện; NHNN&PTNT huyện, UBND xã; chi hội nông dân sã; các chi nhánh, cửa hàng, đại lý của Tổng công ty VEAM và của các đơn vị thành viên Tổng công ty đóng tại địa phương.
* Nếu ở địa phương của Quý Khách hàng chưa có chính sách, Quý Khách hàng nên viết thư cho UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính vật giá. Đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay khi đầu tư trang bị máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất nhằm đẩy nhanh cơ giới hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong tỉnh. Việc làm này sẽ giúp Quý Khách hàng và bà con tại địa phương có cơ hội được hưởng chính sách hỗ trợ của Tỉnh.

THỦ TỤC VAY VỐN

Theo các chính sách hỗ trợ vốn trang bị máy nông nghiệp
Để được trang bị máy theo các chương trình hỗ trợ về vốn của các tỉnh. Quý Khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin và phải tiến hàng các thủ tục sau đây:
Đăng ký nhu cầu đầu tư với UBND xã hoặc chi Hội nông dân hoặc cơ sở cung ứng máy theo yêu cầu cụ thể của từng địa phương.
Lập “Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn” để trang bị máy nông nghiệp theo chương trình hỗ trợ lãi suất vốn vay của UBND tỉnh (theo mẫu của ngân hàng nông nghiệp).
Gửi “Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn” tới UBND xã hoặc chi hội nông dân để được xác nhận cho vay.
Mang sổ vay vốn và “Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn” đã được xác nhận tới NHNN&PTNT huyện để ký khế ước vay vốn với Ngân hàng (theo mẫu khế ước vay vốn của Ngân hàng) sẽ được Ngân hàng cấp “Phiếu xác nhận đã vay vốn”.
Mang “Phiếu xác nhận đã vay vốn” do Ngân hàng cấp và số tiền đối ứng tương đương với 20%-30% giá máy liên hệ với nơi cung ứng để nhận máy.

 
Để biết thêm thông tin Quý Khách hàng có thể liên hệ:
1. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
   Địa chỉ     : Tòa nhà VEAM – 689 Lạc Long Quân – Phú Thượng – Hà Nội
   ĐT           : 04.6 280 0802 máy lẻ 306/307
   Fax           : 04.6 280 0810
2. Các chi nhánh, cửa hàng, đại lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên  trong Tổng công ty.
3. Phòng nông nghiệp huyện, Ngân hàng Nông nghiệp huyện
4. UBND xã, Chi hội nông dân