HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
     Ngày 21/7/2022, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
     Tham dự Hội nghị có ông Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương; Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, Tổng Giám đốc VEAM, Chủ tịch công đoàn VEAM, Đảng ủy Cơ quan VEAM, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng/Phụ trách các đơn vị chức năng, Chủ tịch, Giám đốc, Chủ tịch BCH công đoàn các đơn vị thành viên của VEAM.
     Hội nghị được bắt đầu sau lời phát biểu khai mạc của ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM, sau đó ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc VEAM thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo “Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022” của VEAM.
rút tiền 188beta
Ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM phát biểu khai mạc Hội nghị 

rút tiền 188beta
Hội nghị nghe phần trình bày Báo cáo sơ kết của Ban điều hành  
     Tiếp đà tăng trưởng trong quý I/2022, hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Công ty mẹ và các công ty con tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu chính đều đạt trên 50% kế hoạch năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 54% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 2.498 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt 49% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 4.787 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch cả năm 2022. Riêng với Công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đã đạt 4.673 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch năm do nhiều khoản thu nhập tài chính đã được thực hiện trong nửa đầu năm 2022.
     Điều đáng ghi nhận là VEAM đã từng bước có những sự tăng trưởng mang tính ổn định. Không chỉ hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận cả năm trước thời hạn 6 tháng, một số công ty con của VEAM sản xuất kinh doanh kém hiệu quả trong những năm trước đã cải thiện đáng kể về kết quả hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 9/13 chi nhánh, công ty con của VEAM có lãi, còn lại 4 đơn vị tiếp tục lỗ, tuy vậy số lỗ cũng đã giảm dần so với các năm trước. Giá trị xuất khẩu ghi nhận những kết quả khả quan ở mức 24,3 triệu USD/43 triệu USD theo kế hoạch. Đây là điểm sáng về hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của VEAM trong tình hình bối cảnh dịch bệnh và bất ổn về chính trị tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực đối với các sản phẩm do VEAM sản xuất. 
     Trong 6 tháng cuối năm Tổng công ty dự kiến tiếp tục tập trung và tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết hàng tồn kho, công nợ… tìm kiếm đối tác, đưa ra các giải pháp phù hợp đối với các Chi nhánh, công ty con, công ty liên kết còn khó khăn, lỗ kéo dài và từng bước cải thiện hoạt động kinh doanh thương mại của công ty mẹ.  
Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Ban điều hành VEAM, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hải và Tổng Giám đốc Phan Phạm Hà, các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm và giải pháp giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.  
rút tiền 188beta
Hội nghị thảo luận về công tác SXKD  
     Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị là chương trình hợp tác sản xuất nội bộ của VEAM. Dưới sự chủ trì của ông Phan Phạm Hà -Tổng Giám đốc VEAM, Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung của chương trình hợp tác sản xuất nội bộ. Các chủ đề hợp tác được đưa ra thảo luận bao gồm hợp tác sản xuất nội bộ VEAM trong lĩnh vực động cơ, máy nông nghiệp, trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô và khai thác năng lực dập, hàn sơn ED..., phương thức điều phối, trao đổi thông tin, hỗ trợ xúc tiến thương mại nhằm giúp các đơn vị thành viên nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh dựa trên lợi thế của từng đơn vị. 
     Đánh giá về hiệu quả mà chương trình hợp tác nội bộ, ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc khẳng định, hoạt động hợp tác sản xuất nội bộ dưới sự chỉ đạo, điều phối của Ban điều hành đã có những bước khởi đầu tích cực, trong thời gian tới Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt hỗ trợ các đơn vị thành viên trong quá trình hợp tác, nhờ đó sẽ hỗ trợ các đơn vị của VEAM từng bước vượt qua khó khăn, cải thiện hiệu quả hoạt động và tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, những chia sẻ, trao đổi giữa các đơn vị cũng là kinh nghiệm quý báu để chúng ta tiếp thu, tạo cơ sở cho công việc hợp tác và phát triển trong thời gian tới. Ông cũng khẳng định, Tổng công ty sẽ thực hiện đánh giá, xem xét lợi thế, năng lực từng đơn vị, từ đó điều phối các chương trình hợp tác phù hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế của các công ty thành viên để cùng nhau phát triển vì mục tiêu chung. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo Tiểu Ban Hợp tác sản xuất xây dựng và triển khai những kế hoạch, hoạt động cụ thể, bám sát thực tiễn để đảm bảo các chương trình hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả.
rút tiền 188beta
Ông Phan Phạm Hà chủ trì nội dung thảo luận về công tác hợp tác sản xuất nội bộ tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: đối với các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, yêu cầu Ban điều hành, Người quản lý và Người đại diện phần vốn VEAM tại các đơn vị tiếp tục với tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành các đơn vị để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được đề ra. Về công tác Hợp tác sản xuất nội bộ của VEAM, Chủ tịch HĐQT yêu cầu xây dựng mục tiêu cụ thể, đề xuất cơ chế phù hợp, bám sát thực tiễn, đảm bảo tính thị trường, có hiệu quả.
rút tiền 188beta
Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Thay mặt Bộ Công Thương, ông Trần Quang Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động VEAM đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện khó khăn chung và đề nghị Ban lãnh đạo VEAM tiếp tục quan tâm và tập trung chỉ đạo tổ chức, thực hiện một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
rút tiền 188beta
Ông Trần Quang Huy - Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban điều hành, ông Phan Phạm Hà đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công Thương đối với VEAM, đồng thời xin tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương và Chủ tịch HĐQT. 
Tổng Giám đốc VEAM cũng ghi nhận sự cố gắng trong hoạt động của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên VEAM trong thời gian qua và đề nghị tập thể cán bộ nhân viên của VEAM tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, từng bước cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động của VEAM trong thời gian tới.     
VEAM
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
VEAM tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018 (04/07/2018)
VEAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/07/2018)
VEAM tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư Thành phố Cần Thơ năm 2018 (20/08/2018)
VEAM trao tặng 186 máy cày cho gần 20 tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng do mưa bão gây ra. (17/09/2018)
VEAM THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ (05/11/2018)
Xem tiếp