THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022-2023
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện.
 
 Công Đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ 
 
Công Đoàn VEAM thông báo và kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm, chào giá dịch vụ "tổ chức chương trình tuyên dương học sinh giỏi năm 2022-2023". 
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Công Đoàn VEAM thông báo và mong muốn được hợp tác cùng Quý đơn vị.
 
Trân trọng./. 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
(08/02/2018)
(29/05/2018)
(15/08/2018)
(15/08/2018)
(20/08/2018)